Hur man får självstyre att fungera på riktigt

pippiVi vet att vi måste delegera mer till våra medarbetare för att frigöra kreativitet och innovationsförmåga. Men hur ska vi kunna veta att det blir något gjort när jag inte har några traditionella styr- och kontrollmedel som bonus och exakta jobbeskrivningar?
Ju mer vi försöker styra, kontrollera och belöna, desto mindre ansvar tar våra medarbetare och när de inte lyckas skyller de på cheferna – ett moment 22 där enda sättet att komma ur det är att släppa på kontrollen, se till att teamen har kompetens och rätt verktyg och sen lita på att jobbet blir gjort.

Vad finns det då för principer som vi behöver efterleva när vi får det där utrymmet, att själva bestämma HUR saker o ting ska göras och låta VADet sätta gränser? Hur kan vi frigöra kraften och lita på att det faktiskt fungerar?

Mål och syfte: Tydliga mål och ramar och ett tydligt syfte med organisationen (varför finns vi till) skapar både intern motivation och klarhet i vart vi ska och hur varje teammedlem kan bidra. Måste kommuniceras hela tiden för att medarbetarna verkligen ska börja lita på och förstå det.

Peer pressure: Du gör mer för din familj eller ditt team än vad du skulle göra för dig själv. I ett högpresterande team med hög grad av självorganisation och självstyre håller medlemmarna varandra ansvariga och ser till att alla bidrar. Med hjälp av enkla tekniker som dagliga morgonmöten (daily standup) och arbete i par, kan ingen ”maska”.
Objectives and Key results: En metod för tydliga, personliga, transparenta mål där man mäter sig själv snarare än att någon annan utvärderar. Används bl a av Google för att skapa ett driv i kompetensutvecklingen i rätt riktning.

Förtroende: Är en nödvändighet för självstyre och vice versa – dessa två förstärker varandra och gör det möjligt att släppa taget och lita på.
Rätt infrastruktur och stöd: Både arbetsmiljöns utformning, tekniken och den kompetensutveckling som skapas av teamarbete och när man dagligen delar erfarenheter skapar en bra grund för att kunna arbeta var som helst (och därmed autonomi) och främjar kreativitet och innovation.

T-formad kompetens: Specialiserade generalister eller Generaliserade specialister är människor som kan ta många och varierande roller. Minskar sårbarhet och rollberoende och ökar möjligheter till att teamet själva kan hantera de flesta utmaningar.

Vidga jobbroller: Med mindre detaljrika jobbeskrivningar får man medarbetare som kan gå utanför sina vanliga arbetsuppgifter och utvecklas. När det är önskvärt att man gör det växer man och tar mer ansvar.

Transparens: För att självstyre ska fungera behöver man tillgång till rätt information för att själv kunna fatta beslut – det som inte behöver vara hemligt av starka skäl, ska heller inte vara det.
Visualisering: En bild säjer mer än 1000 ord – hjärnan tolkar bilder mycket bättre än en skriven text och får en mycket bättre förståelse för vad som ska uppnås. Arbeta med bilder, symboler och enkla modeller i olika material.

Vill du ha fler tips och råd och prova på riktigt i en säker miljö innan du tar steget och släpper dina medarbetare fria?

Nästa Management 3.0 utbildning går den 10-11 augusti i Stockholm följd av en heldag med enbart praktiska övningar den 12 augusti. Välj en eller bägge. Du får både grundläggande teori och prova en mängd olika verktyg och metoder för att kunna släppa kontrollen och hitta intern motivation och kreativitet i dina medarbetare.

Välkommen med din anmälan här!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>