Kategoriarkiv: Mål och Vision

Fokusera på de gemensamma målen!

I ett företag som jag arbetade med hade man bland många olika funktioner en inköpsavdelning och en tillverkningsfunktion. Målen för inköp gick i mångt och mycket ut på att sänka kostnaderna och skaffa så fördelaktiga avtal som möjligt. I ett fall fick man köpa in artiklar för ett betydligt lägre pris om man köpte 1000 i varje förpackning. Fantastiskt tyckte man, det här sänker våra kostnader så att vi kan nå vårt mål (så låga kostnader som möjligt) och casha hem bonus för detta!

svagaste länken

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk!

Dock, när tillverkningsavdelningen fick leveransen med 1000 artiklar i samma låda så uppstod problem. De som skulle använda artiklarna var utspridda och varje mottagare behövde inte mer än 10 artiklar var. Så man fick ta in dyr extrapersonal som packade om allting och sen distribuerade till respektive mottagare. Resultatet blev ett ekonomiskt nollsummespel och ett sämre samarbete mellan inköpsavdelningen och tillverkningssidan. Separat bonus för uppnådda mål i de olika funktionerna skapar sällan ett bättre övergripande resultat på koncerngemensam nivå. Istället skapar det hinder för samarbete och suboptimering. Om man istället styr på de gemensamma målen och kommunicerar runt möjligheter att optimera helheten, skapas bättre förutsättningar för nöjda medarbetare och ett lönsammare företag.

Om man istället hade satt mål som delades av både inköp, tillverkning och kanske fler funktioner, så hade man säkerligen undvikit suboptimeringen och totalt sett skapat ett bättre företagsklimat. Transparens och kommunikation och diskussion av mål på alla nivåer i ett företag är grunden.

  • Synliga mål skapar medvetenhet och transparens
  • Gemensamma mål driver kommunikation runt bästa sättet att nå dem
  • Delad belöning för gemensamt nådda mål skapar förutsättningar för fortsatt bra samarbete

 

Att sätta mål

Det är den tiden på året. När det är dags att fundera över vad som ska hända under året. Eller åtminstone under den första delen av året. För vi behöver ju inte veta allt som kommer att hända under hela året nu? Vi kan planera bit för bit och ha en långsiktig vision om vad som kommer att hända och sen se till att de mer detaljerade målen för den närmaste tiden är tillräckligt specade så att det ger oss den hjälp vi behöver i det dagliga arbetet för att veta att vi gör rätt saker varje dag.  Och att de saker som vi gör leder oss i riktning mot mitt uppsatta mål.

målDet finns massor av fördelar med att inte planera för detaljerat för långt fram i tiden. Vem vet vad som händer i omvärlden? Vem vet som händer med min organisation? Vi kanske måste förändra saker och ting på ett sätt som vi inte trodde när vi först började fundera över vilka mål vi bör sätta. Just enough, just in time kan även appliceras på att sätta mål. När vi har jobbat en bit mot de mål som vi har satt upp i form av delmål, är det dags att fundera över nästa steg och sätta upp nya som leder i den önskade riktningen.

Viktigt är att inte fokusera på för många mål samtidigt. Man förlorar lätt fokus och den mänskliga hjärnan är så begränsad att det inte går att leverera många mål samtidigt med bra kvalitet. Man kan helt inte inte fokusera på mer än en till max 3 saker samtidigt och göra det bra. Så det är bättre att göra en sak i taget med kvalitet än att göra 8-10 saker med dålig kvalitet. Om du kan, planera ditt arbete efter principen att du fokuserar mer på en sak under varje period – då lyfter du kvaliteten på resultatet!