Kategoriarkiv: Vision

Att bygga en katedral och skapa engagemang genom ”Line-of-sight”

Det finns en historia som väldigt bra beskriver vikten av att skapa mål och syfte med arbetet genom att peka på en större vision. Genom visionen kan man skapa en tydlig riktning och hur de delar som samverkar för att nå ett högre mål hänger ihop (s.k. ”Line-of-sight”). Här är den: stenhuggaren

En vandrare kom på vägen och passerade ett stenhuggeri. Han såg tre stenhuggare stå och arbeta med att hugga ut fyrkantiga stenar ur större stenblock. Vandraren gick fram till den första stenhuggaren och frågade vad han gjorde. ”Jag hugger sten ser du väl!” fräste mannen, ”Jag har hållt på med det här i 5 år och hur kul tror du att det är?”.

Vandraren gick vidare till nästa stenhuggare och ställde samma fråga. Svaret kom snabbt: ”Jag hugger stenar riktigt fyrkantiga så att de ska passa in i muren därborta” och så pekade han mot en hög stenmur som löpte utmed kanten av stenhuggeriet.

Vandraren gick återigen vidare och kom till den tredje stenhuggaren och frågade samma sak. Stenhuggaren log från öra till öra och sa: ”Jag bygger en katedral – den kommer att bli helt fantastisk när den blir klar. Muren du ser därborta är en del av den västra långsidan. Min uppgift är att hugga de här stenarna så att de passar perfekt in i murarna som kommer att utgöra väggarna i katedralen. Det blir något att visa mina barnbarn!”.

Vem tror du var mest nöjd med sitt jobb? Historien ovan visar på vikten av att veta vad som kommer att bli resultatet av det slit som du lägger ner varje dag på ditt jobb. Om man har en tydlig bild av var företaget är på väg och varför, är det lättare att finna mål och mening i de dagliga aktiviteter som man genomför och också lättare att veta vad som är viktigt att prioritera.

Det börjar med en dröm…

MLK

Allt börjar med en dröm. Det finns ett skäl till att Martin Luther King Jr sa ”I have a dream” och inte ”I have a 5-year plan”, eller hur? Vi älskar alla en vacker dröm. En dröm kan förena ett team, en avdelning eller ett helt företag och få människor att arbeta mot en gemensam vision. Utan en dröm kan man visserligen driva ett företag, men aldrig få passionerade medarbetare som brinner för det de gör.

Om det finns en dröm i toppen kan man sen lugnt ägna sig åt att göra både 5-årsplaner och SMARTa mål, för då vet man ju VARFÖR man gör det man gör. VARFÖR, detta fantastiska ord som man inte kan vara utan om man ska känna någon som helst sorts passion för det man gör. Om du är klar över organisationens varför så kan medarbetarna köpa in på det (eller inte, och då kan man fråga sig om det är bra för organisationen om de är kvar…) och välja att göra saker varje dag som leder i rätt riktning. Exekveringen av strategin (hur du når drömmen i det här fallet) är ju något som händer i varje medarbetares vardag, ofta mellan 8 och 5 varje arbetsdag. Det händer inte i företagsledningen eller ens i nästa chefslager utan man måste komma ner på medarbetarnivå för att se vad som faktiskt görs för att realisera drömmen!

Kopplingen till drömmen och tydligheten i målnedbrytningen som krävs för att varje medarbetare ska kunna prioritera rätt saker är livsviktig och behöver vara transparent och synlig för alla medarbetare. Vad kan JAG göra för att drömmen ska bli verklighet? Det jag sen väljer att prioritera blir ytterligare ett steg på vägen mot realiseringen av drömmen!