Skapa engagemang snabbare och enklare med Happiness Index

Medarbetarundersökningar är ju bra – vi behöver ta reda på vad alla i organisationen tycker och tänker för att bättre kunna göra något åt det som inte fungerar och genomföra åtgärder som ökar engagemanget. Det finns dock en hel del problem med de årliga medarbetarundersökningarna som är förhärskande på stora företag idag:

hi

 • De tar väldigt mycket tid och kostar mycket pengar att genomföra (oftast från HR)
 • Man har ofta en extern leverantör av metod och verktyg som påstår att de vet exakt vilka frågor man ska ställa, ofta uppemot ett hundratal. Sanningen är att de ofta inte har en aning och istället frågar kunden när det är dags
 • När resultatet väl är framme är det redan gammal information som skulle behöva uppdateras eftersom verkligheten redan har förändrats. Nöjdhet är en färskvara och behöver arbetas med löpande.
 • Det är få som genomför några åtgärder till följd av undersökningen. Ofta ”bockar man av” listan på saker som nu har genomförts för att nån annan sa till dig att göra det och sen går man vidare som vanligt.
 • Ett centralt initiativ skapar inte en känsla av ägarskap i verksamheten (hör ihop med föregaående punkt).

Så vad kan man göra istället? Det finns olika sätt men här är några principer som behöver uppfyllas för att man ska få ut så mycket som möjligt av medarbetarundersökningen:

 • Frekvensen på mätningen behöver ökas från nån gång om året till nån gång i månaden eller varje vecka
 • Mätningarna behöver göras enklare med hjälp av enkla verktyg och metoder
 • Ägarskapet för frågan behöver flyttas ut i teamen – styr inte från centralt håll
 • Teamen behöver själva ta ansvar för vilka åtgärder som ska genomföras och när
 • Frihet att agera för att arbeta med ständig förbättring är en förutsättning för att det ska fungera
 • Vi behöver kunna se trender över tid
 • Gör resultatet transparent så att alla enkelt kan ta del av det

En metod för att arbeta med medarbetarundersökningar som uppfyller kraven ovan heter Happiness index. Man formulerar 3-5 relevanta frågor som ställs regelbundet till medarbetarna och ger dem även möjlighet att kommentera varför de svarar som de gör i form av fritext. Ta hjälp av teamet när det gäller att formulera de frågor som är relevanta för just er – arbeta enligt proncipen ”ständig förbättring” och justera vid behov. Använd Excel, Yammer, Sharepoint eller annat intranät – eller er kontorsdörr! Ett exempel på frågor kan vara:

 • Vad är det bästa just nu?
 • Vad är sämst just nu?
 • Vad skulle kunna öka din nöjdhet?
 • Föreslå saker som du ser att vi kan förbättra

Använd väggarna eller ett enkelt verktyg (Excel fungerar utmärkt) för att visa trenderna i teamet och ta upp diskussionen runt vad ni ska genomföra för förbättringsåtgärder, t ex på ett veckomöte.

Ansvaret för uppföljning behöver inte ligga på chefen – teamet kan mycket väl ta ansvar för att göra detta själva.

Lär dig mer om Happiness Index och mycket annat på vår 2-dagarsutbildning i Agil HR för HR, chefer och team

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>