Använd Delegeringspoker för att tydliggöra ansvar

Ett bra verktyg för att göra det tydligt vem som får fatta vilka beslut i en organisation är Delegeringspoker, ett verktyg från ramverket Management 3.0 av Jurgen Appelo:

Syfte med spelet

Grunden för Delegeringspoker är idén om att det finns 7 nivåer för delegering (The 7 Levels of Authority) som Jurgen Appelo tagit fram genom att ta det bästa från olika delegeringsteorier.

  • Delegering är inte en antingen eller grej. Det finns en hel del versioner av grått här mellan att diktatorskap och anarki.
  • Delegering är en stegvis process. Du ger ansvar till andra personer på ett kontrollerat och successivt sätt.
  • Delegering är beroende av kontexten. Du vill delegera så mycket som möjligt, men om du går för långt så kan kaos utvecklas.

mgmt30 chaos

Team kan självorganisera och detta kräver ansvar, befogenheter och förtroende från ledningen.

The 7 Levels of Authority

Delegation-game-21. Instruera: ta beslut som chef
2. Sälj in: övertyga människor om beslutet
3. Rådgör: få input från teamet innan beslut
4. Överenskom: att ta beslutet tillsammans med teamet
5. Ge råd: influera teamets beslut
6. Efterforska: kontrollfråga teamet om deras beslut
7. Delegera: låt teamet lösa uppgiften själva

Spelets gång

Deltagarna behöver organiseras i grupper om tre till sju personer. Varje deltagare får ett set med kort numrerade från 1 till 7.

Det är användbart att ha ett dokument med förberedda beslutscase för grupperna att diskutera runt. Ett ex. finns nedan:

Anställa personal: Du vill involvera teammedlemmarna i processen för att rekrytera nya anställda. Vilken nivå av delegering väljer du att ge dem när det gäller beslut kring olika kandidater för anställning?

Till sist så är det viktigt att deltagarna kan se en förklaring till de 7 delegeringsnivåerna under spelets gång – låt gärna en slide med en förklaring av nivåerna ligga på projektorn eller dela ut ett dokument med samma innehåll.

Spelregler

Deltagarna följer följande steg (upprepas flera ggr):

  1. En person tar en historia från de fördefinierade exemplen och läser den högt (eller tar ett eget exempel från egen erfarenhet)
  2. Varje spelare väljer separat ett av de 7 korten som speglar hur de skulle delegera ett beslut i det här speciella fallet.
  3. När alla spelare har bestämt sig, så visar alla sina utvalda kort för varandra.
  4. Alla tjänar poäng motsvarande värdet på kortet, förutom de spelare som har den högsta minoriteten (se nedan).
  5. Låt de som har de högsta och lägsta värdena motivera sina val.

Vad är den ”högsta minoriteten”?

Idén med det här spelet är att delegera så långt som möjligt, utan att gå för långt! (metaforen här är att köra fort utan att bryta mot hastighetsbegränsningen). Därför får varje person poäng i enlighet med siffran på kortet. Ju högre siffra på kortet, desto högre poäng tjänar spelaren. Men… om spelaren med det högsta värdet på koret är en minoritet i gruppen, så gick de uppenbarligen för långt. De gick för långt från gruppens konsensus och för nära kaos och då får de inga poäng alls!

Läs mer här!

Anmäl dig till utbildningen här!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>