OKR:s – Objectives and Key Results

GoalsVad är OKRs?

OKRs handlar i grund och botten om en konkret och praktisk metod för ständig förbättring som är enkel att komma igång med. Det är en blandning av PDCA-cykeln, Stretch goals, SMARTa mål, Lean Startup-metoden och målstyrning.

Ursprungligen kommer OKR-metoden från Intel, som började använda den redan på 1970-talet. Den fick mer popularitet när Google adopterade den redan under 1999, sitt första verksamhetsår.

OKRs bygger på ett ramverk för att hjälpa chefer och medarbetare skapa, följa upp och mäta prestation och måluppfyllelse på ett objektivt sätt. De viktigaste principerna i OKR är följande:

  • Total transparens – alla OKRs är öppna att se för alla i organisationen eftersom det bygger ett engagemenag och hjälper individer och team att fokusera, kommunicera och skapa mer värde.
  • Hög mätbarhet – OKRs handlar om ta eget ansvar och att faktiskt göra det du säjer att du ska göra. Alla dina Key Results bör vara mätbara så att du faktiskt kan se hur du förbättrar dig mot ett mer luddigt Objective.
  • Mycket ambitiösa mål – OKRs är avsedda att vara stretchade mål. Till skillnad från målstyrning och SMARTa mål där ägaren förväntas nå 100%, är förväntningen på ett OKR ca 70%.

Hur sätts OKRs?

  • Affärs- och organisationsmål kommer först – sen sätts team- och individuella mål
  • Koppla flera Key Results till varje OKR
  • Fokus ligger på att mäta sig själv – inte på att mäta andra

Affärsmålen ska ge strategisk riktning och genom att först sätta och kommunicera vilka förväntningar som finns på en högre nivå, kan man lättare skapa transparens och uppnå en koordinering mellan organisationens olika delar. När ni satt affärsmålen på övergripande nivå kan ni skapa OKRs för team och medarbetare, som ett medel för att nå affärsmålen.

Objectives är kvalitativa mål som du sätter upp för dig själv de närmaste månaderna. Ett exempel kan vara ”Förbättra min blogg” eller ”Öka intäkterna”. Sen kan olika (3-5) Key-results kopplas till varje Objective, eftersom du då har flera olika sätt att lyckas uppnå ditt Objective om några Key Results inte visar sig ge önskad effekt. Principen ”trial and error” används för att komma fram till vad som faktiskt fungerar. Ständigt lärande blir en effekt av utvärderingen.

Kom igång med OKRs!

Under en förmiddag lär du dig grundprinciperna i OKR och hur både dina egna och dina organisationsmål kan sättas på ett mycket effektivare sätt med ett fokus på relativ och ständig förbättring. Du får tips om hur du ska undvika de vanligaste fallgroparna och även tips på praktiska verktyg som kan stötta dig. Vi tränar på att börja sätta OKRs tillsammans så att du kommer igång med att sätta dina mål och kommer ett steg närmare din vision.

Mer info och anmälan hittar du här

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>