SCRUM för HR?

När en organisation arbetar mer agilt i både utvecklingsteam och verksamhet så ställer detta helt andra och nya krav även på HR-funktionen. Om inte HR ändrar på sina kontrollerande och detaljerade processer kommer det att skapa motsättningar när medarbetarna förväntar sig ständig feedback och coachning istället för en årlig performance review. Tvärfunktionella team är det ”vanliga” sättet att arbeta i en agil organisation och HR sköter inte ensamma t ex rekrytering utan samarbetar med både marknad och verksamhet för att skapa optimal kompetens för att hitta och anställa rätt kandidater.

Scrum_SVHR behöver skapa förutsättningar för ständigt lärande och kompetensutveckling på nya sätt. Rollbegreppet får mindre betydelse och man ser fördelar med att kunna ”ta varandras jobb” och ha en mycket större flexibilitet vad gäller arbetsuppgifter, vilket hänger ihop med det ständiga lärandet. Målet är att kunna utvecklas och byta roll efter behov och förmåga.

För att skapa en struktur runt det dagliga HR-arbetet och leverera värde kontinuerligt till medarbetare och chefer kan man arbeta med ramverket SCRUM som stöttar och ger ramar för hur uppgifter prioriteras, genomförs och levereras. Man skapar 1-4-veckorssprintar som kan ses som miniprojekt som har väl definierade mål. Efter varje sprint tas feedback in från kunderna och återförs till nästa sprintplanering.

Enkla roller som Produktägare och Scrummästare tar ansvar motsvarande projektledare och facilitator och arbetet prioriteras ständigt om och anpassas till kunder och verksamhet. Korta feedbackloopar säkerställer att man levererar värde till kunderna och varje dag genomförs ett kort dagligt möte för att gå igenom läget för alla i teamet. Ständig förbättring och lärande säkerställs genom interna återkopplingsmöten efter varje sprint.

Vill du lära dig mer om hur du kan använda SCRUM för HR? I GreenBullets utbildning Agil HR lär du dig att skriva  s.k. ”User stories” och planera ett SCRUM projekt med Kanban tillsammans med ”ditt team” som vi skapar av utbildningsdeltagarna. Tillsammans planerar och genomför ni ett agilt HR-projekt under två dagar som varvas med teori och diskussioner. Välkomna!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>